Vakfın Amacı

 

Bu Vakıf; toplumdaki sosyal adaletin yaygınlaştırılmasına örnek olmak, olanın olmayanla bütünleşmesini sağlamak, memleketin ilmi, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişmesine katkıda bulunmak düşüncesiyle kurulmuş hayri bir kuruluştur.