Değişmez İlkelerimiz

 

Vakfın her ne sebeple olursa olsun değiştirilemeyecek prensipleri şunlardır:

 

         1. Bu vakıf dünya durdukça amaçlarından sapmadan devam edecektir. Vakfın işleyişini engelleyenler ile vakfın son bulmasına neden olanlar iflah olmasın.

         2. Vakfa ve vakıf faaliyetlerine siyaset sokulmayacaktır.

         3. Vakıf hizmetlerinde ayrıcalık yapılmayacaktır. Fakir ve muhtaç durumda bulunanlara öncelik tanınacaktır.

         4. Vakıf amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü işbirliğinde bulunulacaktır.

         5. Vakıf Mütevellileri ile Yönetim Kurulu üyeleri vakıftan maddi hiçbir menfaat sağlayamayacaklardır.

         6. Vakıf faaliyetlerinde (Vakıf varlığını artırıcı ve hizmetin yaygınlaştırılması için yapılacak faaliyetler hariç) kar amacı güdülmeyecektir.

         7. Vakıfça kurulacak her türlü eğitim, öğretim, sağlık tesisleri ile diğer sosyal ve hayrı müesseselerde kapasitenin en az %20’si ihtiyaç sahibi, fakir, garip, yetim ve öksüzlere tahsis edilecektir.