Temel Görevlerimiz

 A.  Eğitim alanında;

         1. Her seviyede öğrenim gören, yurtiçinde ve dışında lisansüstü ve doktora yapan, ilmi, sosyal, teknolojik, kültürel ve sair konularda araştırma yapan öğrenci ve öğretim görevlisi ve öğretim üyelerine burs, kitap, kırtasiye, giyecek ve sair ihtiyaçları için maddi yardımlarda bulunmak, (fakir ve yetenekli olanlara öncelik ve yönetmelikle tespit edilecek ayrıcalıklar tanınabilir).

         2. Her seviyede ilgili mevzuat dahilinde eğitim, öğretim kurum ve kuruluşları kurmak,

         3. Ülkenin çağa göre ihtiyacı bulunan elemanların yetişmesini temin bakımından teşvik primleri, ödüller ve ikramiyeler vermek,

         4. Sahasında dikkate şayan buluşlar yapanlara, mesleğinde üstün başarı gösterenlere “TINAZTEPE VAKFI” ödülleri vermek.

         5. Öğrencilere, araştırmacılara ücretsiz kitap ve ders araç-gereci temin etmek,

         6. Öğrenci yurtları, kütüphaneler, okuma odaları, lisan kursları, kurslar, laboratuvarlar kurmak, ticari amaçla kurulmuşlar hariç diğer kurum ve kuruluşlarca kurulmuş bütün yerlere maddi ve manevi yardımda bulunmak,

         7. Ticari amaçla kurulmamış her düzeydeki eğitim, öğretim kurumlarına maddi ve manevi yardımda bulunmak.

 

B. Sosyal alanda:

          1. Darülaceze, huzur evleri, aşevleri, öğrenci kamp tesisleri kurmak, kurulmuşlara maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmak,

          2. Tabii afetlerden zarar görenlere, yoksul ve muhtaçlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, bu amaca yönelik faaliyetlerde bulunan kuruluşlara maddi destek sağlamak,

          3. Toplumun bilgi, görgü ve medeniyet seviyesinin yükseltilmesi amacıyla her türlü sesli, gürültülü, yazılı basın-yayın faaliyetlerinde bulunmak,

 

C. Sağlık alanında;

          1. Hastane, dispanser ve sağlık tesisleri kurmak, düşkün ve hastaların tedavilerini ücretsiz yapmak, ilaçlarını ve tıbbı ihtiyaçlarını ve tıbbı ihtiyaçlarını temin etmek, bu amaçla kurulmuş ve ticari amaç gütmeyen diğer kurum ve kuruluşlara maddi ve manevi katkıda bulunmak,

          2. Sağlık kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa projeler gerçekleştirmek, finanse etmek,

 

D. Diğer alanlarda;

         1. Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü sınai, ticari ve iktisadi işletmeler kurmak, şirketlere ortak olmak, kurduğu işletme ve şirketlere ortak almak,

         2. İlgili mevzuat dâhilinde faaliyet alanına giren konularda uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

         3. İlgili mevzuat dâhilinde her türlü taşınır ve taşınmaz mal alıp satmak, kiraya vermek, kiralamak,

         4. İlmi, kültürel ve sosyal alanlarda konferans, panel, sempozyum, toplantılar gibi etkinliklerde bulunmak,

         5. Anma günleri, yarışmalar, müzayede gibi organizasyonlar düzenlemek,

         6. Mevzuatta yasaklanmamış her türlü diğer faaliyetlerde bulunmak,