Gelir Kaynaklarımız

 

Vakfın gelir kaynaklar şunlardır;

 

1. Vakfın varlığının işletilmesinden elde edilecek gelirler,

2. Vakıf işletme ve iştiraklerinden elde edilecek gelirler,

3. Vakfa ait taşınmazlardan elde edilecek gelirler,

4. Vakıf kurucularının yıllık gelir vergisi mükellefiyetleri devam ettiği sürece yıllık beyannamelerinde beyan edecekleri vergi matrahının % 10’u,

5. Vakıf amaçları doğrultusunda yapılacak şartlı bağışlar ile her türlü şartsız bağışlar,

6. Mevzuat dâhilinde elde edilecek sair gelirler.