Burslar

TINAZTEPE EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI ÖĞRENCİ BURS (SEÇİLME KOŞULLARI) YÖNERGESİ

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında yeni burs başvurusu kabul edilmeyecek, önceki yıllardan devam eden ve başarılı öğrencilere (ilgili belgelerini göndermeleri şartıyla) burs verilecektir.

1. BURSUN AMACI

     Eğitim ve öğretimde başarılı olan, ancak maddi sıkıntı çeken ilk ve orta öğretim ile üniversite öğrencilerini tespit ederek, tahsilleri süresince karşılıksız burs vermek suretiyle; ülkemizin gelecek nesillerinin sağlıklı ve mükemmel yetişmelerine katkı sağlamaktır.

 

2. BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER

    Öğrenim bursu; ilk ve orta öğretim devamı, öğrencinin başarı ve devam durumuna göre her yıl değerlendirilerek sağlanır. Öğrenim süresinin sonunda mezun olamayan öğrencinin bursu iptal edilir. Verilen burslar karşılıksız olup herhangi bir hizmet veya yükümlülük getirmez.

 

3. BURS KOŞULLARI

   a. Burs başvuruları her yıl yenilenecektir. Aksi belirtilmediği sürece dilekçe ve belgelere istinaden alınan burslar sadece belgelerin verildiği yıl içindir. Bursunun devam etmesini isteyen öğrenciler her yıl yeni öğrenci belgesi ve transkript [ıslak imzalı ve mühürlü ] vermek zorundadır. Transkript sadece üniversite ve yüksek okullar içindir. 

 

 Özellikle istenilen belgeler aşağıdadır.

-Her okul  değişikliğinde belgelerin yenilenmesi mecburidir.

-İlkokullar için yeni öğrenim yılına ait öğrenci belgesi (ıslak imzalı ve mühürlü)

-İlkokuldan orta okula geçenler için ilk başvuru yaparken istenilen tüm belgeler,

-Orta okuldan liseye geçenler için ilk başvuru yaparken istenilen tüm belgeler,

-Liseden üniversiteye/yüksek okula geçenler için ilk başvuru yaparken istenilen tüm belgeler gerekmektedir. 

 

   b. Vakıf gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir gerekçe göstermeden iptal edebilir.

   c. Öğrenimin devamı sürecinde, öğrenci hakkında olumsuz gelişmeler olması halinde burs derhal kesilir.

   ç. Yüksek okul ve üniversite öğrencisinin ikinci sınıfta olması ve alt sınıftan dersinin bulunmaması gerekir. (hazırlık dönemi değerlendirme dışıdır)

   d. Özel ve Vakıf Üniversite-Yüksek Okulları, Özel İlk, Orta ve Lise öğrencilerine burs verilmez.

   e. Burs alan öğrenci, düzenli ve başarılı olmak için derslerini aksaksız takip etmeyi kabul eder.

   f. İletişim bilgilerinde (adres, telefon, e-mail) meydana gelen değişiklikler gecikmeksizin bildirilecektir.

   g. Burs için istenen belgelerin tamamının teslim edilmemesi durumunda başvuru değerlendirilmeyecektir.

   h. Alınan belgeler geri verilmeyecektir.

 

4. SEÇİM ESASLARI VE BURS TAHSİS TAKVİMİ

 

    a. Burs koşullarına haiz öğrenciler, müracaatlarını posta kanalı ile veyadoğrudan Vakıf Merkezine yapacaklardır. (e-mail ve faks ile yapılan müracaatlar işlemealınmayacaktır) Burs talepleri 05 Eylül - 05 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihler dışında yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. 

    b. Burs talebinde bulunan öğrenci, aşağıda yazılı belgeleri noksansız olarak Vakıf Merkezine ulaştıracaktır.

        (1) Öğrenci Belgesi (Yeni Eğitim ve Öğretim yılında düzenlenmiş ve ıslak imzalı veya mühürlü olacaktır)

        (2) Yüksekokul ve Üniversite öğrencileri için Ders Durum (Transkript) Çizelgesi (Yeni Eğitim ve Öğretim yılında düzenlenmiş ve ıslak imzalı olacaktır)

        (3) İki adet vesikalık Fotoğraf

        (4) Öğrencinin nüfus cüzdanının iki taraflı fotokopisi (TC. Vatandaşlık numarası yazılı)

        (5) Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

a.    Çalışan anne ve baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir),
b.    Serbest çalışan anne-baba için; b.son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
c.    Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir )
Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.
d.    Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
e.    Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)

        (6) Aile nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü veya e- devletten alınacaktır

        (7) Dilekçe (EK-A)

        (8) Burs istek formu (EK-B)

c. Değerlendirmeler Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılacak ve burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi her yıl vakıf sitesinde yayınlanacaktır.

 

5. BURSUN ÖDENECEĞİ SÜRE VE MİKTARI

    a. Her yıl için öğrencilere verilecek burs miktarı ile burs verilecek öğrenci sayısı önceden Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edilerek karar altına alınacaktır.

    b. Burslar; her yıl EKİM ayından ertesi yıl HAZİRAN ayı (dahil) döneminde 9 ay süre ile aylık olarak ödenecektir.   

    c. Burs almaya hak kazanan öğrenciler öğrenim gördükleri yerde bulunan Türkiye İş Bankası’nda hesap açtıracak ve hesap numarasını Vakıf Merkezine yazılı olarak bildireceklerdir.

 

6. VAKFIN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tınaztepe Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı

Zeytinlik Mahallesi Fahri Korutürk Cad. Tınaztepe Çarşısı No. 39/5 Bakırköy-İSTANBUL

 

TELEFON: 0212 571 65 18 ve 0212 571 72 00

BELGE GEÇER: 0212 571 77 86

 

E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Web: www.tinaztepevakfi.org

 

ÖĞRENCİ BURSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1. Öğrenci Belgesi (Yeni Eğitim ve Öğretim yılında düzenlenmiş ve ıslak imzalı olacaktır)

2. Yüksekokul ve Üniversite öğrencileri için Ders Durum (Transkript) Çizelgesi (Yeni Eğitim ve Öğretim yılında düzenlenmiş ve ıslak imzalı olacaktır)

3. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC. Vatandaşlık numarası yazılı)

4. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

a.    Çalışan anne ve baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir),
b.    Serbest çalışan anne-baba için; b.son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
c.    Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir )
Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.
d.    Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
e.    Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)

5. Öğrenciye ait iki (2) adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş)

6. Aile reisinin İkametgâh İlmühaberi (Nüfus Müdürlüğü veya Mahalle Muhtarından alınmış ve ıslak imzalı olacaktır)

7. Burs istek Dilekçesi (EK-A)

8. Burs İstek Formu (EK-B)

9. Türkiye İş Bankası’na hesap açtırılıp (Banka Şube Kodu, Hesap Numarası ve Banka IBAN Numarası) Vakıf Merkezine yazılı olarak bildirilecektir. Hesap, öğrencinin kendi adına olmak zorundadır (Burs almaya uygun görülenler için) 

10. Okulunda başarılı olan ve sınıfını geçen öğrencilerin bursunun devam edebilmesi için; her yıl EYLÜL ayında (yeni Eğitim ve Öğretim yılının başlangıcında) okulundan alacağı güncel ve ıslak imzalı Ders Durum (Transkript) Çizelgesi (Üniversite ve Yüksek Okul öğrencileri için) ve yeni Eğitim ve Öğretim yılına ait Öğrenci Belgesinin güncel ve ıslak imzalı aslını Vakıf Merkezine ulaştırması gerekmektedir.

11. Değerlendirmeler; Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılacak ve öğrencilere bildirilecektir.

                                                                                       VAKIF YÖNETİM KURULU

 

 

NOT: Müracaat için gerekli tüm belgeleri hazırladıktan sonra posta yoluyla veya elden Tınaztepe Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfına ulaştırınız.

 

EK BELGELERİ İNDİRİN (PDF)

Aşağıdaki PDF dosyasında, Başvuru Dilekçe Örneği (EK-A) ve Burs İstek Formu (EK-B) içeren dosyalar vardır. İndirmek için üzerine tıklayın.